home Uncategorized גישור | קורסי גישור | לימודי אימון אישי | מחיר לימודים – לימודי גישור

גישור | קורסי גישור | לימודי אימון אישי | מחיר לימודים – לימודי גישור

גישור | קורסי גישור | לימודי אימון אישי | מחיר לימודים – לימודי גישור

בכדי להבין את התועלת בלימודי גישור יש להבין תחילה מהו גישור ואת הצורך בלימודי גישור.

כלל היחסים בין שני גורמים מושפעים ממאזן כוחות. כאשר כל צד מושך את המאזניים מטה לכיוון שלו ומטה את מאזן הכוחות. כלל התקשורת בין שני גורמים הוא בעצם משחק מאזן הכוחות. כאשר הצדדים המשתתפים במשחק יכולים להיות אנשים בעלי קשר אישי, משפחתי, זוגי או עסקי. הצדדים יכולים גם להיות שני גופים עסקיים, חברות. ותמיד כל גורם ירצה להטות את כף המאזניים לכיוון שלו.

כדי לנצח במשחק איזון הכוחות, כל גורם פועל בדרכו שלו. לעתים דרכי הפעולה עלולים להוות מקור לסיכסוך ובעיות בתקשורת בין שני הצדדים. כאשר קיים סיכסוך או חוסר הסכמה לא ניתן להמשיך את המשחק. האיזון מופר ודרכי ההתקשרות בין שני הגורמים נחסמות. כאשר התקשורת היא בין אישית, שני האנשים עלולים למצוא עצמם בריב, וחוסר יכולת להמשיך לדבר זה עם זה, כל עוד הם לא מסכימים על דרך הפעולה לא יוכלו להמשיך דרכם יחד. אם זו דרך זוגית, או עסקית עלול להיפגע גורם שלישי מניתוק היחסים. ולכן יש לפתור את דרכי הפעולה וההתנהלות בין שני הגורמים כדי להבטיח שוב את מאזן הכחות. בכדי לפתור את חילוקי הדעות ולהגיע לעמק השווה וכדי למצוא שוב שפה משותפת ודרך אחת לפעולה שתשביע את רצון שני הצדדים יש צורך בגישור. בתהליך חיצוני שיהווה גשר לשני הצדדים לחזור לאיזון היחסים ביניהם ולהגיע לסטטוס קוו חדש. זוהי מטרתם של לימודי גישור.

בלימודי גישור לומדים אנשים שמתמחים בתחומי האימון השונים כיצד למצוא את עמק השווה, לגרום לשני הצדדים שלעתים אבדו אמון זה בזה, למצוא שוב דרך שתגשר על הפערים שנפערו ביחסים ביניהם ולישב את הבעיות שנוצרו. לימודי גישור נותנים את הכלים ללומדים להיות הגורם החיצוני שבונה את הגשר שתחבר שוב בין שני הצדדים שיצליחו יחד לצעוד לעבר מטרה משותפת, אם בתחום האישי או בתחום המקצועי.

מה יכולים לתרום לימודי גישור למאמנים אישיים? אם כך, ברור כי כל מאמן אישי ימצא יתרון גדול בלימודי גישור. אלו יתנו לו את היכולת לאמן שני אנשים לדרך משותפת בה יוכלו ליישב את הבעיות ביניהם ולהשיג מטרה אחת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *