לימודי שחיה | קורס שחיה | שחיה לילדים | שחיה למבוגרים | חתירה – שחיה

לימודי שחיה | קורס שחיה | שחיה לילדים | שחיה למבוגרים | חתירה – שחיה שחיה היא כלי שכל אחד בעולם שחי בקרבת מים חייב לדעת. משחר ההיסטוריה אנשים למדו שחיה. גם כשעדיין לא היו לימודי שחיה מוסדרים כמסגרת והשחיה היה דבר אינטואיטיבי או כזה שעבר באופן עצמאי מאב לבן, היתה השחיה כלי חשוב לכל …